Thursday, November 8, 2012

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ သို႔ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ


သို ့/
သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
                                                                      ရက္စြဲ ့ ။  ၈ - ၁၁ - ၂၀၁၂

အေၾကာင္းအရာ ။         ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္ လူမ်ိဳးမ်ား   အပါအဝင္ လူနည္းစု အိစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား အားလံုး၏ အသက္အိုးအိမ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးပါရန္ကိစၥ။

ရိုေသစြာျဖင့္၊

          အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ (၂၁) ရက္ေန႔မွ တေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ဖြားေနသည့္ ရခိုင္အၾကမ္းဘက္သမားမ်ား၏ ရန္ျပဳတိုက္ခိုက္ေနမႈအေပၚ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိပါသည္။
          သမၼတႀကီးသိရွိေတာ္မူၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း၊ ရခိုင္အၾကမ္းဘက္သမားမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး တုတ္၊ ဓါး၊ လက္နက္ ကိုယ္စီျဖင့္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီလူအုပ္ႀကီးက ရာခ်ီရွိေသာ လက္နက္မဲ့ ဆင္းရဲသား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ အႏိုင္က်င့္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဳ၊ ေျမပံု ၊သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ၿမိဳ ့ေဟာင္း၊ စစ္ေတြ အစရွိသည့္ ၿမိ့ဳမ်ားတြင္ သမၼတႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ေသေၾက ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရၿပီး၊ ရြာေပါင္းရာေက်ာ္ မီးရွိဳးပ်က္ဆီးခံရကာ ဥစၥာပစၥည္းသိန္းေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္အျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာသိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရ၍ ဆင္းရဲမြဲေတစြာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေနရသည့္ အျဖစ္ဆိုးႀကီးက ရင္နာစရာ ေကာင္းလွပါသည္။
          ထိုအျဖစ္ဆိုးႀကီးကို အစြန္းေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဦး ေအးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ALDP)၊ မၾကာေသးမီက အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ALP ပါတီ၊ ရခိုင္စီးပြားေရး သမားမ်ား၊ ဘာသာေရး အစြဲအလမ္းႀကီးစိုးသည့္ ရခိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဟန္ေဆာင္သူမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔တို႔ ႀကိဳတင္ညိွႏိုင္း၊စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုရခိုင္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား၏ အစီအမံသည္ ရခိုင္ေဒသထဲက တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္ စသည့္ လူနည္းစုမ်ားအား ဦးစြာသတ္ျဖတ္ ေမာင္းထုတ္ၿပီး ေႏွာင္တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္လူမ်ိဳးသက္သက္ျဖင့္ သီးျခားရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ရန္ အားထုတ္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ရခိုင္ေဒသသည္ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝၿပီး ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါသည့္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ယေန႔ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ ၾကံစည္အားထုတ္ေနမႈမ်ားကို အခ်ိန္မီွ မဟန္းတား၊ မကာကြယ္ခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ေနာင္အနာဂတ္ အေျခအေနသည္ မေတြးဝ့ံစရာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
          ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိ့ဳနယ္မ်ားအပါအဝင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးၿမိ့ဳႀကီးမ်ား၌ပါ အိစၥလာမ္ဘာသာဆန္႔က်င္ေရး၊ မူဆလင္မုန္းတီးေရး လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ားျပန္႔ေဝၿပီး ဗုဒၥဘာသာဝင္အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ လူနည္းစုဘာသာဝင္မ်ားအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲ႔မ်ား စီစဥ္က်င္းပခြင့္ ရခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏လႊတ္လပ္ခြင့္ဟု မယူဆႏိုင္ဘဲ လူနည္းစုအေပၚ လူမ်ားစု၏ နိုင္ထက္ကလူျပဳလိုသည့္ အစီအမံသာျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အလႊဲသံုးစားျပဳေနျခင္းဟု ယူဆရပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္အားလံုးကို သမၼတႀကီး၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ ပို႔ခဲ့သည့္သဝဏ္လႊာထဲတြင္ မွန္ကန္စြာေထာက္ျပထားၿပီး သမၼတရံုးေတာ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္လည္း ထပ္မံအထည္ျပဳထား ခဲ့ပါသည္။
          သို႔ေသာ္ သမၼတႀကီး၏ အရည္အခ်င္းမမီွသည့္ ဝန္ႀကီးတခ်ိဳ႔႔က ေဟာတမ်ိဳးေဟာတမ်ဳိး ပံုစံျဖင့္ ေရွ႔ေနာက္ မညီသည့္ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ မမွန္ကန္သည့္စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ သမာဓိကင္းစြာ ဘက္လိုက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားႀကီးစိုးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ လူမ်ိဳးခြဲျခား ဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူထားၾကသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳး သားမ်ားက ႀကီးစိုးထား၍ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ မညွာမတာ လူမ်ိဳးျပဳန္းေအာင္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူထားသည့္ သမၼတႀကီး ႏွင့္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္နာယက ႏွင့္ ဥကၠ႒ ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အားလံုးအေပၚ တာဝန္အျပည့္အဝရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
          သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔ျဖစ္ပြါးေနေသာ ရခိုင္/ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္းကို သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ သမာသမတ္ က်က်၊ ရိုးသားမွန္ကန္စြာ အေျဖရွာၿပီး ေနာက္ထပ္လူ ့အသက္မဆံုးရွံးရေလေအာင္ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေလးနက္တည္ၿငိမ္စြာေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

၁။        လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္ မူဆလင္မ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊
၂။      အိုးအိမ္ဆံုးရွံးသြားၿပီး ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္ မူဆလင္တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ယူ ေကြ်းေမြးျပဳစုရန္၊ 
၃။        အေရးအခင္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား ေဆးဝါးကုသေပးရန္၊
၄။    ပ်က္ဆီးဆံုးရွံးသြားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရပ္ကြက္၊ ရြာမ်ားကို မူလေနရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကိုရယူ၍ အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္ေပးရန္၊
၅။     ျဖစ္စဥ္အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကို ႏိုင္ငံတကာမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ကို ဖိတ္ေခၚ၍ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးေဖၚထုတ္ရန္၊
၆။       ဤအေရးအခင္း၏ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္ေနသည့္ RNDP, ALD, ALP ပါတီေခါင္း ေဆာင္ မ်ားအား ခံုရံုးတင္ စစ္ေဆးအေရးယူေပးရန္၊
၇။     တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို လူအုပ္ႀကီးျဖင့္ ဟန္႔တား၊ေႏွာက္ယွက္သူမ်ားအား ျပင္းျပင္းတန္တန္ အေရး ယူေပးရန္၊
၈။        ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မူလ ဏတိုင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို လက္ရိွအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္၊
၉။     ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အစိုးရအဆက္ဆက္မွ ခ်မ်တ္က်င့္သံုးလာသည့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား အားလံုးကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊
၁၀။      ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေနေရးဆႏၵကို ေလးစားရန္ ႏွင့္ တန္းတူအခြင့္ အေရးရရိွေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ အေကာင္အထည္ေပၚေပးရန္၊
၁၁။     ၁၉၈၂-ခုႏွစ္ မတရားသည့္ ဦးေနဝင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနသည့္အတိုင္း မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးရန္၊


     ေလးစားစြာျဖင့္ --


ေဇာ္မင္းထြဋ္
ဥကၠ႒
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း (ဂ်ပန္)

No comments:

Post a Comment